23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | Korumalı Futbol Türkiye
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | Korumalı Futbol Türkiye

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet’ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!”

-Anafartalar Kahramanı Gazi Mareşal Başbuğ Ulu Önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK-


Çocuklar ve büyükler! Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bizler İlelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti uğruna küçücük yaşlarında soğukta ve sabahın köründe; “Ey Büyük Atatürk! Açtığın Yolda Gösterdiğin Hedefe Durmadan Yürüyeceğime Ant İçerim, Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne Mutlu Türküm Diyene!” sözleriyle ant içmiş olan bir milletiz, tıpkı atamızın söylediği üzere Cumhuriyet’i yükseltecek ve devam ettirecek olan nesilleriz. Bu yüzden yaşımız ne kadar küçük ya da büyük olsa dahi içimizdeki Vatan, Cumhuriyet ve Atatürk aşkı asla dinmeyecektir. Çocuklar ve büyükler! Ve şimdi, olabilecek kadar yüksek bir sesle; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

Son Yazılar;

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir